تاثیر تمرین ایجاد تقارن در تحمل وزن، بر تعادل وراه رفتن بیماران سکته مغزی

عنوان تحقیق :

 تاثیرتمرین ایجاد تقارن در تحمل وزن، بر تعادل و راه رفتن بیماران سکته مغزی

 

غلامرضا غلامی کارشناس کاردرمانی وکارشناس ارشد علوم ورزشی

 

چکیده

 

هدف:

سکته مغزی یکی از عواملی است که باعث ناتوانی دائمی شده وعلائمی از مشکلات جسمی و حرکتی را بجا می گذارد. بطوریکه شایعترین علت ناتوانی جسمی و سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان محسوب میشود. تعادل و راه رفتن اهمیت زیادی درفعالیتهای روزمره زندگی((ADL این بیماران دارد.عدم تقارن در تحمل وزن، از موارد موثر در بهم خوردن این عوامل میباشد.این مطالعه با هدف بررسی ارتباط تقارن در تحمل وزن  بر تعادل و راه رفتن در بیماران سکته مغزی میباشد.

مواد و روش:

روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بر روی 24 بیمار مبتلا به سکته مغزی راست و چپ که حد اقل 6 ماه از سکته آنان گذشته ، اسپاستیسیته کم و سن بین 45 تا60 سال ، با نمونه گیری غیر احتمالی ساده از جامعه آماری انجام شد.تقارن در تحمل وزن بوسیله ترازوی صفحه ای(dubel force plate)انجام گرفت، پارامتر تعادل با دستگاه  BiodeXو تستBerg balance scale(BBS)، عملکرد راه رفتن با تست (TUG)Timed up and go test و سرعت راه رفتن با فرمول سرعت سنجیده شد.

یافته ها:

تاثیر تمرین ایجاد تقارن با دستگاه  بایودکس بر تعادل معنی دار بودP=./..4 و با  تست    BBS در 50/0بیماران بیش از 8  واحد  افزایش و معنی دار بود4../.P=، عملکرد راه رفتن با تست TUG در بیشتر بیماران بیش از10واحد کاهش یعنی7../.P= و معنی دار بود و سرعت راه رفتن در 3/58 بین 5- 1 واحد افزایش داشته ومعنی دار می باشد16./.P=.

نتایج:

تمرین ایجاد تقارن درتحمل وزن، برتعادل و راه رفتن بیماران سکته مغزی؛ تاثیر معنی داری بر افزایش تعادل ، سرعت و عملکرد راه رفتن آزمودنی ها دارد، لذا میتواند یک تمرین تکمیلی در جهت بهبودی بیماران استفاده گردد.

کلیدی واژگان: سکته مغزی، تقارن در تحمل وزن، تعادل و راه رفتن

کمکهای اولیه در سكته‌ مغزي

Stroke

 

«سكته‌ مغزي‌» وضعيتي‌ را توصيف‌ مي‌كند كه‌ در آن‌، جريان‌ خون‌ يك‌ قسمت‌ از مغز در اثر يك‌ لخته‌ خوني‌ يا يك‌ رگ‌ خوني‌ پاره‌ شده‌، به‌طور ناگهاني‌ و جدي‌ مختل‌ مي‌شود. انتقال‌ سريع‌ بيمار به‌ بيمارستان‌ بسيار حياتي‌ است‌. اگر سكته‌ مغزي‌ به‌ دليل‌ لخته‌ روي‌ داده‌ باشد، مي‌توان‌ با دادن‌ دارو، وسعت‌ صدمه‌ مغزي‌ را محدود و روند بهبود را سريع‌تر كرد. سكته‌ مغزي‌ به‌طور شايع‌تر در سنين‌ بالا و نيز در افرادي‌ كه‌ دچار فشار خون‌ بالا يا برخي‌ديگر اختلالات‌ گردش‌ خون‌ هستند، رخ‌ مي‌دهد. آثار سكته‌ مغزي‌ وابسته‌ به‌ حجم‌ و بخشي‌ از مغز است‌ كه‌ دچار آسيب‌ شده‌ است‌. در برخي‌ موارد، اين‌ وضعيت‌ مي‌تواند كشنده‌ باشد؛ با اين‌ حال‌، اكثر افراد پس‌ از سكته‌ مغزي‌، به‌طور كامل‌ بهبود پيدا مي‌كنند.

ادامه مطلب: کمکهای اولیه در سكته‌ مغزي

سكته مغزي در مي زند بعد وارد مي شود!

 

مي ‌گويند سكته مغزي سومين علت مرگ و چهارمين علت ناتواني در جهان است.
عده زيادي از افراد مبتلا به اين اختلال نمي ‌ميرند، ولي سال‌هاي سال با نوعي ناتواني، زندگي خود را ادامه مي ‌دهند. اين بيماري در ايران هم هر سال جان هزاران نفر را مي ‌گيرد، اما به عقيده كارشناسان، مردم هنوز سكته مغزي را به خوبي نمي‌ شناسند.
در حمله مغزي، مانند حمله قلبي بلافاصله بايد به‌ دنبال كمك بود، چون هر يک دقيقه‌ هم براي اين بيماران ارزشمند است. هر چقدر هم معالجه ديرتر شروع شود، صدمات و شدت ناتواني بيشتر خواهد بود.


دكتر بابك زماني، متخصص مغز و اعصاب و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در اين خصوص توضيح مي دهند:

ادامه مطلب: سكته مغزي در مي زند بعد وارد مي شود!

علت آرتریت انگشتان دست چیست ؟

مفاصل انگشتان دست از مهمترین مفاصل بدن هستند و آرتریت این مفاصل به علت ایجاد درد و تغییر شکل در انگشت میتواند در فعالیت های روزانه تغییرات زیادی را ایجاد کند.

آناتومی

در کف دست انسان پنج استخوان دراز وجود دارد که به آنها متاکارپ میگویند. در جلوی هر متاکارپ یک انگشت وجود دارد.

هر انگشت از سه بند تشکیل شده است بجز انگشت شست که دو بند دارد. هر بند انگشت یک استخوان دارد که به آن فالانکس میگویند.

مفاصل بین متاکارپ و فالانکس را مفاصل متاکارپوفالانژیال میگویند. حرکات این مفاصل بیشر در جهت خم و باز شدن است.

مفصل بین فالانکس ها را مفصل اینترفالانژیال میگویند. شست یک مفصل اینترفالانژیال و دیگر انگشتان دو مفصل اینترفالانژیال دارند. مفصلی را که به نوک انگشت نزدیک تر است مفصل اینترفالانژیال دیستال و آن را که به کف دست نزدیک تر است مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال میگویند.

استخوان متاکارپ شست با استخوان تراپزیوم Trapezium که در مچ دست قرار دارد مفصل میشود. مفصل بین این دو استخوان را مفصل کارپو متاکارپال Carpometacarpal joint میگویند. حرکت این مفصل است که موجب میشود شست بتواند در مقابل انگشتان دیگر دست قرار گیرد.

سطح استخوان ها در محل مفاصل متاکارپوفالانژیال و اینترفالانژیال پوشیده از یک لایه غضروفی است. این لایه سفید رنگ موجب روان شدن حرکات مفصل میشود.

منظور از مفاصل انگشت در این مقاله مفاصل متاکارپوفالانژیال، اینترفالانژیال و کارپومتاکارپ شست است.

 

347 12 347 1
  آرتروز مفصل کارپومتاکارپ شست دست  آرتروز مفاصل متاکارپوفالانژیال و اینترفالانژیال

 

علت آرتریت انگشتان دست چیست

 

   
     

آرتریت به معنای التهاب مفصل است. شایعترین علت آرتریت انگشتان دست، آرتریت دژنراتیو Degenerative arthritis است که به آن استئوآرتریت Osteoarthritis یا آرتروز Arthrosis یا ساییدگی مفصلی هم میگویند.

در این نوع از آرتریت، غضروف مفصل آسیب دیده و خراب میشود. علت آسیب غضروف مفصل در این بیماری معمولا ضرباتی است که به انگشت وارد میشود. این ضربات میتوانند موجب شکستگی مفصل، رگ به رک شدن مفصل و یا آسیب مستقیم غضروف مفصلی شود. شکستگی انگشت وقتی به داخل مفصل راه پیدا میکند حائز اهمیت بسیار است. این شکستگی ها اگر با کوچکترین کجی یا ناهماهنگی جوش بخورند در دراز مدت موجب ساییده شدن سطح مفصلی و تخریب غضروف آن میشود.

 

 347 14    347 5 347 6

    تخریب غضروف              غضروف سالم                        تخریب غضروف             غضروف سالم                         آرتروز مفصل کارپومتاکارپ شست

 

رگ به رگ شدن مفصل میتواند موجب آسیب رباط های آن شود. این آسیب میتواند به صورت پاره شدن آنها باشد و در صورتیکه این پارگی خوب ترمیم نیابد موجب تغییر در بیومکانیک مفصل شده و توزیع نیروهای وارده به مفصل را تغییر میدهد. این امر موجب میشود به قسمت هایی از مفصل نیروهای زیادی وارد شده و در نتیجه مفصل دچار ساییدگی و تخریب شود.

گاهی اوقات آرتروز مفاصل انگشت ایدیوپاتیک Idiopathic است بدین معنی که نمیتوانیم علتی را برای آن مشخص کنیم.

از علل دیگر آرتریت انگشتان دست روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis است. روماتیسم مفصلی یک بیماری پیشرونده است که موجب تخریب غضروف مفاصل و تغییر شکل انها میشود.

 

نويسنده : دکتر بیژن فروغ

 منبع:ایران ارتوپد 

شما اینجا هستید: Home مقالات علمی جسمی بزرگسالان

نقشه

آدرس: مشهد خیابان احمد آباد، ابتدای بلوار ملاصدرا، ساختمان صدرا، کاردرمانی ملاصدرا، دفتر مرکزی انجمن علمی کاردرمانی ایران شعبه خراسان رضوی

حدیث

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229